Wprowadzenie

Witamy w polityce prywatności Suppleme.eu

Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza informacja o ochronie prywatności poinformuje Cię, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową (niezależnie od tego, skąd ją odwiedzasz), w tym wszelkie dane, które możesz podać za pośrednictwem tej witryny, zapisując się do naszego biuletynu, pytając lub dokonując zakupu produkt lub usługę, wziąć udział w konkursie lub świadczyć nam usługi.

Niniejsze powiadomienie zawiera informacje o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Ważne informacje i kim jesteśmy

Cel niniejszej informacji o ochronie prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma na celu przekazanie informacji o tym, w jaki sposób Suppleme.eu gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe podczas korzystania z tej witryny internetowej, w tym wszelkie dane, które możesz podać za pośrednictwem tej witryny, zapisując się do naszego biuletynu, kupując produkt lub usługę, wziąć udział w konkursie, dostarczyć nam produkt lub usługę lub współpracować z nami.

Administrator danych osobowych

Suppleme.eu/BAF NUTRITION Ltd z siedzibą w Central Bldg, 4 Railway Terrace, Rugby CV21 3EL, United Kingdom jest administratorem i odpowiada za Twoje dane osobowe. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej informacji o ochronie prywatności, w tym wszelkich próśb o skorzystanie z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych poniżej.

Szczegóły kontaktu:

E-mail: info@suppleme.eu

Adres pocztowy: Central Bldg, 4 Railway Terrace, Rugby CV21 3EL, United Kingdom

Telefon: +44 7949673991

Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO), brytyjskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych (www.ico.org.uk). Bylibyśmy jednak wdzięczni za możliwość zajęcia się Twoimi obawami, zanim zwrócisz się do ICO, dlatego prosimy o kontakt w pierwszej kolejności.

Ta strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci i nie zbieramy świadomie danych dotyczących dzieci.

Ważne jest, abyś zapoznał się z niniejszą informacją o prywatności wraz z każdą inną informacją o ochronie prywatności lub powiadomieniem o uczciwym przetwarzaniu, które możemy przekazać przy określonych okazjach, gdy zbieramy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, abyś był w pełni świadomy tego, jak i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane. Niniejsza informacja o prywatności uzupełnia inne powiadomienia i nie ma na celu ich zastępowania.

Zmiany w polityce prywatności i obowiązek informowania nas o zmianach

Ważne jest, aby Twoje dane osobowe, które posiadamy, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie relacji z nami.

Dane osobowe lub dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje danych, w przypadku których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie, które zgrupowaliśmy w następujący sposób:

Dane tożsamości obejmują imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł i płeć.

Dane kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.

Dane finansowe obejmują szczegóły konta bankowego i karty płatniczej.

Dane transakcji obejmują szczegóły dotyczące płatności do i od Ciebie oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług, które kupiłeś od nas lub dostarczyłeś nam.

Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do tej witryny.

Dane profilu obejmują twoją nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia złożone przez ciebie, twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi w ankiecie.

Dane użytkowania obejmują informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usług.

Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują Twoje preferencje w zakresie otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz preferencje dotyczące komunikacji.

Gromadzimy również, wykorzystujemy i udostępniamy zagregowane dane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zbiorcze mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale nie są uważane za dane osobowe w świetle prawa, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład, możemy zagregować Twoje Dane o użytkowaniu, aby obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak powiążemy lub połączymy dane zagregowane z Twoimi danymi osobowymi, aby umożliwić bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Ciebie, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.

Jeśli nie podasz danych osobowych

W przypadku, gdy musimy gromadzić dane osobowe zgodnie z prawem lub zgodnie z warunkami zawartej z Tobą umowy, a Ty nie podasz tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą mamy lub próbujemy zawrzeć z Tobą (na przykład w celu dostarczenia Ci towarów lub usług). W takim przypadku może być konieczne anulowanie produktu lub usługi, którą masz u nas, ale powiadomimy Cię, jeśli tak się stanie w danym momencie.

Jak zbierane są Twoje dane osobowe?

Używamy różnych metod zbierania danych od Ciebie i o Tobie, w tym poprzez:

Bezpośrednie interakcje. Możesz przekazać nam swoje dane osobowe, kontaktowe i finansowe, wypełniając formularze lub kontaktując się z nami pocztą, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które podajesz, gdy:

ubiegasz się o nasze produkty lub usługi;

chcesz założyć konto na naszej stronie internetowej;

chcesz subskrybować nasz serwis lub publikacje;

zażądasz przesłania Ci materiałów marketingowych;

chcesz wziąć udział w konkursie, promocji lub ankiecie; lub

Podzielić się opinią na nasz temat.

Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Podczas interakcji z naszą witryną możemy automatycznie zbierać dane techniczne o Twoim sprzęcie, działaniach i wzorcach przeglądania. Zbieramy te dane osobowe za pomocą plików cookie, dzienników serwera i innych podobnych technologii.

Strony trzecie lub publicznie dostępne źródła. Możemy otrzymywać Twoje dane osobowe od różnych stron trzecich, jak określono poniżej:

Dane techniczne od następujących dostawców usług analitycznych, takich jak Google z siedzibą poza UE;

Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne od dostawców usług technicznych, płatniczych i dostawczych, takich jak Sage Pay i PayPal z siedzibą w UE.

Dane tożsamości i dane kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Companies House i rejestr wyborców z siedzibą w UE.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy zezwalają na to przepisy prawa. Najczęściej będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

Tam, gdzie musimy wykonać umowę, którą mamy zamiar zawrzeć lub zawarliśmy z Tobą.

Tam, gdzie jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub osoby trzecie), a Twoje interesy i prawa podstawowe nie mają pierwszeństwa przed tymi interesami.

Tam, gdzie musimy przestrzegać zobowiązania prawnego lub regulacyjnego.

Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach podstaw prawnych, na których będziemy polegać przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Zasadniczo nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych w inny sposób niż w związku z wysyłaniem do Ciebie bezpośrednich komunikatów marketingowych osób trzecich za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej. Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na marketing, kontaktując się z nami.

Oferty promocyjne od nas

Możemy wykorzystać Twoje dane dotyczące tożsamości, danych kontaktowych, technicznych, użytkowania i profilu, aby uzyskać pogląd na to, czego naszym zdaniem możesz chcieć lub potrzebować, lub co może Cię zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Ciebie odpowiednie (nazywamy to marketingiem).

Otrzymasz od nas komunikaty marketingowe, jeśli poprosiłeś o informacje od nas lub kupiłeś od nas [towary lub usługi] [lub jeśli podałeś nam swoje dane podczas brania udziału w konkursie lub rejestracji w promocji], a w każdym przypadku nie zrezygnowałeś z otrzymywania tego marketingu.

Musimy otrzymać Twoją wyraźną zgodę, zanim udostępnimy Twoje dane osobowe jakiejkolwiek firmie spoza naszej Firmy w celach marketingowych.

Możesz poprosić nas lub osoby trzecie o zaprzestanie wysyłania Ci wiadomości marketingowych w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w dowolnym momencie.

Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania tych wiadomości marketingowych, nie będzie to dotyczyło danych osobowych przekazanych nam w wyniku zakupu produktu, rejestracji, dostarczenia nam produktów lub innych transakcji.

Ciasteczka

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub ostrzegała, gdy witryny internetowe ustawiają pliki cookie lub uzyskują do nich dostęp. Jeśli wyłączysz lub odrzucisz pliki cookie, pamiętaj, że niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne lub nie działać poprawnie.

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że w uzasadniony sposób uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu i jest to zgodne z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, skontaktuj się z nami.

Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Przelewy międzynarodowe

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy:

(a) wyraźnie nas o to poprosisz;

(b) dane są zawarte na urządzeniu mobilnym, które jest zabrane poza EOG, aby umożliwić nam kontakt z Tobą, a my zapewnimy, że będą one przetwarzane wyłącznie zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii i zachowamy ten sam poziom bezpieczeństwa

Jeśli na Twoje żądanie przekazujemy dane poza EOG, musisz upewnić się, że jakikolwiek kraj poza EOG ma wystarczające zabezpieczenia w celu ochrony Twoich danych.

Jeśli jakakolwiek osoba trzecia zażąda przekazania Twoich danych poza EOG, poinformuje Cię o tym w tym czasie, abyś mógł zdecydować, czy informacje mogą zostać im przekazane. Przed podjęciem takiej decyzji należy zapoznać się z zabezpieczeniami stosowanymi w celu ochrony danych

Ochrona danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do Twoich danych osobowych w sposób nieuprawniony, zmieniony lub ujawniony.

Zatrzymywanie danych

Jak długo będziesz wykorzystywać moje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymagań prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Twoje prawa

W pewnych okolicznościach przysługują Ci prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz mieć prawo do:

Poproś o dostęp do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako „żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą”). Dzięki temu możesz otrzymać kopię Twoich danych osobowych, które posiadamy, i sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Poproś o sprostowanie Twoich danych osobowych, które posiadamy. Umożliwia to poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy o Tobie, chociaż może być konieczne zweryfikowanie dokładności nowych danych, które nam przekazujesz.

Poproś o usunięcie swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Masz również prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli z powodzeniem skorzystałeś z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), gdzie mogliśmy przetwarzać Twoje dane niezgodnie z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych, aby przestrzegać lokalnego prawa. Pamiętaj jednak, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić Twoje żądanie usunięcia z określonych powodów prawnych, o których zostaniesz poinformowany, jeśli ma to zastosowanie, w momencie złożenia wniosku.

Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej) i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że ​​chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważasz, że ma to wpływ na Twoje podstawowe prawa i wolności. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne i uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich informacji, które są nadrzędne w stosunku do Twoich praw i wolności.

Poproś o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli chcesz, abyśmy ustalili prawidłowość danych; (b) gdy nasze wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli; (c) gdy potrzebujesz, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli już ich nie potrzebujemy, ponieważ potrzebujesz ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) sprzeciwiłeś się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy, aby z nich korzystać.

Poproś o przeniesienie Twoich danych osobowych do Ciebie lub strony trzeciej. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie tylko do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie początkowo wyraziłeś zgodę lub gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z Tobą.

Wycofaj zgodę w dowolnym momencie, gdy polegamy na zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci określonych produktów lub usług. Poinformujemy Cię, czy ma to miejsce w momencie wycofania zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, skontaktuj się z nami.

Zwykle nie jest wymagana opłata

Nie będziesz musiał wnosić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystanie z innych praw). Możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, jeśli Twoja prośba jest ewidentnie nieuzasadniona, powtarzalna lub nadmierna. Ewentualnie możemy odmówić spełnienia żądania w takich okolicznościach.

Czego możemy od Ciebie potrzebować

Może zaistnieć potrzeba zażądania od Ciebie określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych (lub skorzystania z innych Twoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dalsze informacje w związku z Twoją prośbą o przyspieszenie naszej odpowiedzi.

Termin na odpowiedź

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli Twoja prośba jest szczególnie złożona lub masz kilka żądań. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy Cię informować na bieżąco.

Słownik

Uzasadniony interes

oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu naszej działalności i zarządzaniu nią, aby umożliwić nam zapewnienie najlepszej usługi/produktu oraz najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia. Upewniamy się, że rozważymy i zrównoważymy wszelki potencjalny wpływ na Ciebie (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz Twoje prawa, zanim przetworzymy Twoje dane osobowe w naszych uzasadnionych interesach. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do działań, w których nasze interesy są nadrzędne w stosunku do Ciebie (chyba że mamy Twoją zgodę lub w inny sposób jest to wymagane lub dozwolone przez prawo). Możesz uzyskać dalsze informacje o tym, jak oceniamy nasze uzasadnione interesy w odniesieniu do potencjalnego wpływu na Ciebie w odniesieniu do określonych działań, kontaktując się z nami

Wykonanie umowy

oznacza przetwarzanie Twoich danych tam, gdzie jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy.

Przestrzeganie obowiązku prawnego lub regulacyjnego

oznacza przetwarzanie Twoich danych osobowych tam, gdzie jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlegamy.

OSOBY TRZECIE

Zewnętrzne strony trzecie

Dostawcy usług działający jako podmioty przetwarzające z siedzibą w UE, którzy świadczą usługi informatyczne i administrowania systemem.

Profesjonalni doradcy działający jako przetwarzający lub współadministratorzy, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele z siedzibą w UE, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe. Usługi dystrybucji i dostawy z siedzibą w UE.

HM Revenue & Customs, organy regulacyjne i inne organy działające jako podmioty przetwarzające lub współadministratorzy z siedzibą w Wielkiej Brytanii, które w pewnych okolicznościach wymagają zgłaszania czynności przetwarzania.

Organy ścigania z siedzibą w UE, które w określonych okolicznościach wymagają zgłaszania czynności przetwarzania.

Product added to compare.